Зошто да го користите ? - POLARIS

Користење на софтверска алатка во секој дел од бизнисот е предност. Polaris фактури е решение кое ќе ви овозможи прецизно и навремено доставување на вашите фактури
Предности кои ние ги нудиме

Што да очекувате
од POLARIS фактури

Ќе наброиме само неколку предности кои нашето решение POLARIS фактури ви ги нуди !
Ќе ви овозможи максимално искористување на вашиот компјутер !
Износите сами ќе се пресметуваат брзо и точно!
Во најкраток можен рок ќе ја најдете фактурата што ја барате!
Можност за фактурирање во мрежа од компјутери и притоа водење евиденција кој вработен ја издал !!!
QПрегледност околу должниците, состојбата на вашата сметка, во една или повеќе банки!
Листа на коминтенти со контакт личности !!!

Изработка на фактури

Брзо и лесно изработување на фактури

Професионален изглед

Изгледот на фактури е професионален, без грешки со баркод и можност да се испрати со дигитален потпис.

Потестување за плаќање

Со еден клик ќе ги потсети вашите клиенти за плаќање на фактурите/профактурите

Прецизна евиденција

Точноста на податоците е важна предност. Ќе може да го проверите вашето книговодство, нивните калкулации и ќе заштедите пари на пресметка на ДДВ.
Што рекоа нашите клиенти ?

Многу компании
веруваат во нашето решение

Нашите клиенти го користат ова решение уште од 2004 година.

Користење на софтверска алатка во секој дел од бизнисот е предност. Polaris фактури е решение кое ќе ви овозможи прецизно и навремено доставување на вашите фактури

https://polaris.mk/wp-content/uploads/2021/06/logo-160x102.jpg

ВЕРС ЛОГИСТИКА

Кога е нешто добро, секогаш го кажувам. Програмот го користам веќе 2 години и немам проблеми. Сега треба да преминам на новото решение и со нетрпение очекувам да почнам

https://polaris.mk/wp-content/uploads/2021/06/next-em-160x89.jpg
ЕЛИЗАБЕТА ЃУРОВСКА

НЕКСТ ЕМ ДООЕЛ

Тешко се прилагодуваме на нови решенија. Сега за сега го користиме стариот програм и ќе треба наскоро да почнеме со POLARIS фактури. Познавјќи го старото решение, можам да очекувам со подобрувања.

https://polaris.mk/wp-content/uploads/2021/06/kasa-160x71.jpg
Мирјана Павловска

КАСА ИНЖИНЕРИНГ

Подобро решение не можете да најдете, едноставно се е совршено !

https://polaris.mk/wp-content/uploads/2021/06/faros-logo-1.jpg
Лела Младеновска

ФАРОС Шпедиција

Наша мисија е

Задоволни клиенти
кои имаат одличен софтвер

POLARIS фактури е решение кое ги задоволува сите потреби за навремено фактурирање, со прецизни и точни податоци, обезбедува евиденција за плаќања и ја намалува потребата од провери во книговодство. Напротив, вие ќе имате точна и прецизна информација која може да биде од корист и за вашето книговодство.
Побарајте мислење и од вашите книговодители за нашето решение. Испратете им линк и нека го проверат ова наше решение.
Доколку имате прашања, со задоволство ќе ви одговориме.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.