ОДБЕРЕТЕ ВИСТИНСКО РЕШЕНИЕ

Го направивме најдоброто
решение за фактури

Едноставно решение за евиденција на вашите фактури, влезни фактури и изводи од банка. Со ова наше решение во секое време ќе имате информација за ненаплатени фактури, ваш долг и ДДВ кое треба да го платите
ОДБЕРЕТЕ ВИСТИНСКО РЕШЕНИЕ

Го направивме најдоброто
решение за фактури

Едноставно решение за евиденција на вашите фактури, влезни фактури и изводи од банка. Со ова наше решение во секое време ќе имате информација за ненаплатени фактури, ваш долг и ДДВ кое треба да го платите
Софтвер за фактури

POLARIS Паметно решение

Ефикасно решение за мали и средни компании за изработка на фактури. Вашата евиденција ќе биде на едно место.

Софтверскиот пакет е наменет пред сѐ за компании кои своите фактури до сега ги правеле во еден од програмските пакети како Excel или Word. Програмскиот пакет не е наменет за магацинско работење, не води никаква залиха. Првенствено служи за компании кои имаат услуги, како на пример : шпедиции, адвокатски канцеларии, нотари, извршители, печатници, туристички агенции, агенции за недвижности, маркетинг агенции…..

Овој наш производ ќе во овозможи лесно да изработите фактура, да имате целосен увид во состојбата на вашите должници и долгувања.
Ви се нуди преглед на  најдоходовните услуги на едноставен начин. Пресметките на обврските за ДДВ кои ги должите или ги побарувате се изведуваатт на брз, ефикасен и автоматизиран начин.  Лесно ќе можете да се снајдете во вашиот телефонски именик, кој за разлика од другите чува податоци и за вработени со кои контактирате во компаниите.

Лесна изработка на фактури
Целосна евиденција
Проверени податоци
Достапен во секое време од секое место
Лесно за користење

Прегледот на вашите сметки во банка, без разлика колку се тие на број, ќе ви биде достапен во секој момент, секако, доколку вашите вработени редовно ги ажурираат податоците од банкарските изводи. Голема предност на овој програм е што нуди чување на сите фактури на едно место и истите можат без напор да се пребаруваат и да се најдат. Нашиот софтвер работи на Cloud база на податоци, а со тоа е достапна во било кое време и од било кое место каде што има интернет. Нашето решение постојано со дополнува со нови функционалности кои се добиваат преку системско ажурирање на апликацијата.

https://polaris.mk/wp-content/uploads/2021/06/polaris7.jpg
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
TOTALLY COMMITED

Digital Marketing
Is Our Passion

78% of CEO’s believe marketers don’t focus on ROI, we do. Our priorities have always remained the same: to help companies maximize their marketing ROI, accelerate customer growth, and gain a lasting competitive edge in their industries.
012345678900123456789001234567890+

Business advices given over 30 years

012345678900123456789001234567890+

Businesses guided over thirty years

0123456789001234567890+

Business Excellence awards achieved

https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
YOU'RE IN GOOD COMPANY

Real People
Real Solutions

Research &
Strategy

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Marketing &
Advertising

Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications. Quickly drive clicks-and-mortar catalysts.

Persona
Development

Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual superior capital.

Customer
Insights

Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products.

Direct
Marketing

Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies. Objectively integrate emerging core competencies.

Marketing
Automation

Progressively maintain extensive infomediaries via extensible niches. Dramatically disseminate standardized metrics.

КОИ СЕ ФУНЦИОНАЛНОСТИТЕ

POLARIS Фактури

CONTACT US WITH EASEGet in touch

Visit our agency or simply send us an email anytime you want. If you have any questions, please feel free to contact us.
Address
Bloomsbury Square,
London WC1B 4EA
Call us
020 7946 020
020 7996 223
Email us
info@avantage.co.uk
office@avantage.co.uk

  AVANTAGEHeadquarters
  Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
  OUR LOCATIONSWhere to find us?
  https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
  GET IN TOUCHAvantage Social links
  Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
  AVANTAGEHeadquarters
  Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
  OUR LOCATIONSWhere to find us?
  https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
  GET IN TOUCHAvantage Social links
  Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.