Дејности кои можат да го користат

За кого е наменето
Нашето решение

Интернет маркетинг агенции
Сметководствени бироа
Консултантски компании
Шпедиции
Компании за преведувачки услуги
Мали и средни компании
Компании за организирање настани
Адвокатски канцеларии
Туристички агенции ...

Како да го инсталирате
Нашето решение?

Windows 7

Ќе прочитате како како најлесно да го инсталирате програмот на Windows 7

Windows 10

Се што треба да знаете за инсталација на Windows 10

Потребни перформанси за компјутер

Која е потребната минимална конфигирација за нашето решение
Нашата понуда

Polaris
Цени и пакети

12,800
Основен пакет
POLARIS A1
 • Основен пакет
 • Изработка на излезни фактури
 • Внесување на влезни фактури
 • Внесување на наплата и плаќање на фактури
 • Извештаи за неплатени фактури
 • Пресметка на ДДВ
 • Шифрарник на клиенти
 • Шифрарник на услуги
 • Шифрарник на групи на услуги
 • Сите нови верзии на софтверското решение
 • Цената е за една година
15,900
БИЗНИС ПАКЕТ
POLARIS B1
 • Се од А1 пакетот, плус
 • Внесување на изводи
 • Еден месечен автоматски бекап
 • Побарувања/Долгувања
 • Картици за побарувања/долгувања
 • Извештај на издадени фактури
 • Девизни фактури
 • Девизни изводи
 • Цената е за една година
17,600
Целосно решение
POLARIS C1
 • Се од B1 пакетот, плус
 • Комјутерски месечни услуги
 • Праќање на профактури на mail автоматски
 • Евиденција на сите месечни услуги кај клиенти
 • Дневен бекап на податоци
 • Цената е за една година
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.